Kategoria: Integracja

 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone


  U podstaw metody ruchu rozwijającego według Weroniki Sherbone leży szeroko rozumiany ruch. Stanowi on podstawę każdej aktywności człowieka. Kontakt fizyczny jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka a doświadczenia ruchowe maja ogromne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci. U podstaw ruchu rozwijającego leżą dziecięce doświadczenia baraszkowania. Właśnie z nich wywodzą się wszystkie ćwiczenia mające zastosowanie w tej…

 • Mowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera


  Zaburzenia występujące w mowie osób z autyzmem: Brak mowy – wyniki badań epidemiologicznych wykazują, że połowa populacji ludzi dotkniętych autyzmem nie komunikuje się w sposób jasny z punktu widzenia społecznej konwencji, bądź nie mówi (Frith, 2008). Opóźniony rozwój mowy. Zazwyczaj u dzieci z autyzmem rozwój mowy jest znacznie opóźniony (Pisula, 2010): Etap gaworzenia często w…

 • Metoda audytywno-werbalna w pracy z dziećmi z wadą słuchu


  Twórcą metody jest Susann Schmidt – Giovannini, pedagog pracujący z dziećmi z wadą słuchu.W tej metodzie wykorzystuje się w procesie kształcenia mowy ustnej głównie drogę słuchową (z wykorzystaniem aparatów słuchowych lub bez nich). Rewalidacja opiera się na wczesnym wychowaniu słuchowym i treningu słuchowym, wykorzystuje się maksymalnie posiadane przez dziecko resztki słuchu, a także mowę w…

 • Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu


  W otaczającym nas świecie istnieje wiele bodźców, które oddziałują we właściwy sposób na nasze zmysły. Zmysły, a zwłaszcza ilość, jakość dostarczanych wrażeń, wpływają na rozwój psychiczny jednostki oraz jej funkcjonowanie w społeczeństwie. W przypadku braku nawet jednego z analizatorów następuje zawężenie dopływu informacji co może skutkować nieprawidłowym rozwojem psychicznym. Analizator słuchowy odgrywa szczególną rolę w…

 • Wyjątkowa matka


  Czy zapytaliście się kiedyś siebie, w jaki sposób Pan Bóg wybiera matki niepełnosprawnych dzieci? Oto toczy się rozmowa: Bóg: Tej dajmy dziecko upośledzone Anioł: Dlaczego właśnie tej Panie? Jest taka szczęśliwa. Właśnie tylko dlatego – mówi uśmiechnięty Bóg – Czy mógłbym powierzyć upośledzone dziecko kobiecie, która nie wie, czym jest radość? Byłoby to okrutne. Ale…

 • Edukacja dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym


  Dzieci niepełnosprawne objęte są wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami. W wieku 6 lat mają one prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Pobyt dziecka w przedszkolu może być przedłużony do 10 roku życia (tylko, gdy posiada ono orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego). Co muszą zrobić rodzice,…

 • Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie integracyjnej – nasze doświadczenia


  Dla naszych pedagogów dzieckiem niepełnosprawnym jest dziecko, którego funkcjonowanie (fizyczne, biologiczne i społeczne) jest w znacznym stopniu utrudnione, potrzebuje pomocy w przezwyciężaniu trudności i kompensowaniu braków, szczególnie zaś wsparcia w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności funkcjonowania, które jest ograniczone. Jest to dziecko, które w pewnej dziedzinie ma specjalne potrzeby, poza tym jest zwyczajnym człowiekiem. Nie…

 • Autyzm


  …zwykłe słowa nie wystarczą, żeby oddać istotę rzeczy, zostanie więc nie nazwana… Czym jest autyzm? Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy…

 • Wspomaganie rozwoju małych dzieci z wadą słuchu


  Najważniejszym zmysłem człowieka jest słuch. Jego utrata powoduje ciężkie i trwałe następstwa, które wpływają na nieharmonijny rozwój człowieka w wielu sferach. Dzięki postępowi medycyny i techniki możliwe jest wczesne wykrywanie wad słuchu, precyzyjne określenie stopnia ubytku słuchu, dobór efektywnego aparatu. Do leczenia głębokich ubytków słuchu stosuje się implanty ślimakowe, które wykorzystują nowe strategie przetwarzania sygnału mowy. Proces słyszenia…

 • Jak rozpoznać zespół Aspergera?


  Już we wczesnym rozwoju dziecka możemy dostrzec pierwsze objawy zespołu Aspergera. Najczęściej dzieci te mniej gaworzą, słabiej nawiązują kontakt wzrokowy: nie patrzą w twarz osoby dorosłej, nie oglądają z zaciekawieniem przedmiotów, nie śledzą wzrokiem poruszających się osób; nie wsłuchują się w wypowiedzi dorosłych, są nadmiernie spokojne, albo przeciwnie – nadpobudliwe, nadwrażliwe. Miedzy pierwszym, a drugim…

Przejdź do treści