Logopeda


Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 2. Wesołe minki tygryska – ćwiczenia usprawniające wymowę
 3. Bajeczki logopedyczne
 4. Rymowanki logopedyczne
 5. Wierszyki logopedyczne do utrwalania głosek
 6. Zabawy logopedyczne w wierszach
 7. Ćwiczeniami wspomagające rozwój mowy i języka dziecka
 8. Porady logopedyczne
 9. Apel waszego dziecka
 10. Ćwiczenia oddechowe
 11. Ćwiczenia słuchowe

Przejdź do treści