Zasady dokonywania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu


Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami dokonywania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

  1. Każde dziecko otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który będą Państwo dokonywać opłat za przedszkole.
  2. Numery kont zostaną Państwu przekazane wraz z rozliczeniem płatności za pobyt i żywienie.
  3. Rozliczenie będzie sporządzane automatycznie przez aplikację iPrzedszkole.
  4. Informujemy, że płatności będą realizowane z dołu-po zakończeniu miesiąca.
  5. Wysokość opłaty za zakończony miesiąc będzie przekazywana ok. 5 dnia następnego miesiąca.
  6. Termin płatności do 15-go dnia każdego miesiąca.
  7. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 12 zł (całodzienne wyżywienie).

Przejdź do treści