O przedszkolu

Urokliwy teren porośnięty drzewami, krzewami i przeróżnymi roślinami, nieopodal park z placem zabaw dla dzieci, dookoła przedszkola ogród, plac zabaw wyposażony w sprzęt rekreacyjno – sportowy, cisza przerywana odgłosami śmiechu i radosnej zabawy,

…to Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, miejsce, w którym dzieci czują się szczęśliwe, bezpieczne i akceptowane. Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, od roku 1988 wychowała już kilka pokoleń. Wychowankom zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji. Nasza placówka jest przyjazna, innowacyjna, mająca na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, jego bezpieczeństwo i szczęście. Jest miejscem przygotowującym dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, uwzględniającym ich podstawową formę, czyli zabawę. Atmosfera panująca w placówce sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Placówka promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, stwarza dzieciom możliwość samorealizacji poprzez uczestnictwo w ciekawych zajęciach, zajęciach dodatkowych, warsztatach, kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach, festiwalach. Koncepcja placówki ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Ze względu na integracyjny charakter placówki oddziały liczą 20-oro dzieci, w tym maksymalnie 5-oro ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nad rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nastawiona na nowatorskie działania edukacyjne gwarantując wysoką jakość pracy placówki. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

          Bardzo dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszego przedszkola.


Gdy rano wstaję, uśmiecham się,
bo do ósemki zbliżam się.
Tu, w tym przedszkolu przyjaciół mam
i dobre panie, co radzą nam. (2x)

Ref.: Nasze życie, to dobra zabawa.
Być przedszkolakiem, to fajna sprawa.
Tu tańczymy i śpiewamy, do zabawy zapraszamy,
a słoneczko z góry świeci i pozdrawia wszystkie dzieci.

Literka A, literka B,
ja się tych liter uczyć chcę.
Tu koleżanki są i koledzy,
tu zdobywamy początki wiedzy. (2x)

Ref.: Nasze życie, to dobra zabawa.
Być przedszkolakiem, to fajna sprawa.
Tu tańczymy i śpiewamy, do zabawy zapraszamy,
a słoneczko z góry świeci i pozdrawia wszystkie dzieci


Przejdź do treści