Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej


W dniach 14 – 20.11.2022 w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej realizowaliśmy działania edukacyjne pod hasłem „Solidarni pond granicami”. Pandemia Covid-19, niestabilna sytuacja w Ukrainie, jednoznacznie pokazują wagę uświadamiania młodszym i starszym globalnych współzależności. Ważne jest aby solidaryzować się zarówno z tymi, którzy są blisko, jak z tymi przybywającymi z daleka. Tematyka zajęć organizowanych w przedszkolu w ramach tygodnia edukacji globalnej odnosiła się głownie do trzech priorytetów: ludzie, współpraca, pokój.  

Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.

4-latki

5-latki

6-latki A

6-latki B

6-latki C

Tegoroczne hasło Tygodnia  Edukacji Globalnej 2022 brzmi: Solidarnie ponad granicami !. W naszych działaniach z dziećmi starałyśmy się skupić na trzech priorytetach: Ludzie. Współpraca. Pokój.

Działania w grupie 6C miały na celu: ukazanie dzieciom, że są kontynenty i różne kraje; uświadomienie, że brak różnorodności jest ograniczający, że są współodpowiedzialne za utrzymanie pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz do czego może doprowadzić zachowanie agresywne; uświadamianie że istnieją różne granice trudne do przełamania. Podkreślanie równości wszystkich ludzi i budowanie świadomości dotyczących pozytywnych relacji w kontaktach społecznych. Podkreślenie roli współpracy przy wspólnym wykonywaniu działań. Wzbogacenie słownictwa o pojęcia m.in.: migracja, wolontariusz, pomoc humanitarna.

Bajka o Ćwierćlandzie.  Dzieci w grupach tworzyły granice swoich państw, rysowały swoje państwa zgodnie z cechami przedstawionymi w opowiadaniu, prezentowały  swoje plakaty  a następnie stworzyły jeden plakat pt. „ Nasz wspólny świat”. Wysłuchały reportaż „ Kot który zgubił dom” -autor E. Nowak, uczyły się wskazywać kontynenty i państwa  na mapie. Nauczyły się piosenki pt. „Kontynenty”.  Przybliżyliśmy dzieciom wizytę z przed kilku lat studenta z Chin wykorzystując kronikę przedszkolną. Dzieci próbowały odwzorowywać  pismo chińskie wg. wzorów pozostawionych przez naszego gościa.  


Przejdź do treści