company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Projekt edukacyjny „CZTERY ŻYWIOŁY - DZIECI NATURY” Drukuj

cztery zywioly„CZTERY ŻYWIOŁY - DZIECI NATURY”

 

Organizatorem Projektu edukacyjnego „Cztery żywioły – dzieci natury” jest Przedszkole nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Wigierski Park Narodowy.

Koordynatorami projektu są nauczyciele Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi: Bożena Jaworska, Marta Górska oraz starszy specjalista ds. edukacji z Wigierskiego Parku Narodowego –
Katarzyna Łukowska.

Uczestnikami projektu edukacyjnego „Cztery żywioły – dzieci natury” są dzieci wszystkich grup przedszkolnych: 3-4 latki, 4 latki, 4-5 latki, 5 latki, 6 latki.

Projekt edukacyjny „Cztery żywioły – dzieci natury” realizowany będzie w okresie od lutego 2015 do maja 2015 roku. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, Planem pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 oraz Programem wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim żywiole” wydawnictwa Nowa Era dopuszczonego do realizacji w przedszkolu.

Celem ogólnym projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłość życia na Ziemi. Działania edukacyjne poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dają najlepsze rezultaty, gdyż opierają się na działaniu i przeżyciach emocjonalnych, a przez to zapadają w pamięć na całe życie. Wychodząc poza „Ja” dziecko podąża w kierunku kolejnych drogowskazów: ziemia, ogień, woda i powietrze. Są to żywioły najbardziej uniwersalne, powszechne i niepodważalne elementy rzeczywistości.
Każdego miesiąca począwszy od marca 2015 roku dzieci będą poznawać skutki działalności żywiołów: ziemi, wody, ognia oraz powietrza.

Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
- wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego;
- spacery połączone z obserwacją;
- zabawy badawcze;
- zajęcia inspirowane przez nauczycieli;
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
- prace społeczno – użyteczne;
- wykłady z tematyki proekologicznej;
- filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne ;
- konkursy plastyczne.

 

Projekt edukacyjny „CZTERY ŻYWIOŁY - DZIECI NATURY" (PDF)

 

Od marca do czerwca 2015 roku dokonaliśmy realizacji projektu „Cztery żywioły – dzieci natury”, którego organizatorem było Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Wigierski Park Narodowy. Adresatami przedsięwzięcia były dzieci wszystkich grup przedszkolnych. Nadrzędnym celem projektu było:
• przybliżenie dzieciom świata przyrody;
• ukazanie naturalnego piękna natury;
• uświadomienie ról, jakie pełnią żywioły;
• pokazanie, na czym polega integracja człowieka z przyrodą;
• pielęgnowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Każdy żywioł miał swoją odsłonę. Prezentacja każdego z nich wzbogacona była różnego rodzaju aktywnością dzieci, które bardzo chętnie i spontanicznie wyrażały własne wizje na temat omawianego żywiołu. Rodzice naszych podopiecznych również mogli wziąć udział w projekcie dzięki zajęciom otwartym. Ponadto dzieci mogły uczestniczyły w pogadankach ekologicznych, wycieczkach do WPN, oglądały filmy tematyczne i spędzały czas na łonie natury. Reasumując, projekt „Cztery żywioły – dzieci natury” był bardzo cennym doświadczeniem o charakterze przyrodniczym i świetną żywą lekcją dotyczącą tego, co świat współtworzy.

Reportaż zdjęciowy z realizacji powyższego projektu:
* Ziemia
* Woda
* Powietrze
* Ogień

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński