Moje dziecko w przedszkolu i w szkole. Poradnik dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Drukuj

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją pt.: „Moje dziecko w przedszkolu i w szkole. Poradnik dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Znajdziecie w niej Państwo informacje o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministra edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r.

Nowe przepisy prawa kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy szkoły i rodziców oraz zapewniają rodzicom możliwość większego wpływu na edukację ich dzieci. Zintegrowanie działań wokół spraw dotyczących dziecka i wspólnie z rodzicami wypracowanie strategii wsparcia jest najbardziej efektywną formą organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pozwala przygotować optymalną ofertę dla konkretnego dziecka.

 

Moje dziecko w przedszkolu i w szkole. Poradnik dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (PDF - 2,6 MiB)

Moje dziecko w przedszkolu i w szkole. Spotkanie informacyjne (PDF - 4,4 MiB)