Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Drukuj

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - PDF