company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Nieprawidłowości w zachowaniu z możliwym uwarunkowaniem sensorycznym Drukuj

Zachowanie jest warunkowane wieloma czynnikami, część z nich dotyczy zaburzeń w procesach sensorycznych. Dzieci z zaburzeniami procesów sensorycznych mają problemy z dostosowaniem reakcji emocjonalnych do sytuacji. Siła reakcji emocjonalnej na sytuację związaną z bodźcami sensorycznymi zwykle oscyluje między nadreaktywnością i podreaktywnością.

Dzieci nadreaktywne charakteryzują się dużą intensywnością reakcji emocjonalnej w odpowiedzi na sytuacje, które przeciętnie nie wywołują lęku, rozdrażnienia, ucieczki, płaczu u małego dziecka. Niespodziewanie na widok nowej twarzy płacze i odwraca się, promienie słońca na twarzy skutkują rozdrażnieniem, dźwięk odkurzacza lub innego urządzenia powoduje u dziecka przerażenie czy gwałtowną ucieczkę.

Niemowlęta czy małe dzieci nadreaktywne zachowują się tak ponieważ ich system nerwowy zbyt silnie wzmacnia wiele bodźców sensorycznych. To wpływa na nadmierne pobudzenie dziecka, częste przeciążenie nadmiarem bodźców i zbyt silne reakcje emocjonalne z tym związane. W ten sposób nieprawidłowe procesy sensoryczne skutkują zaburzeniami w zachowaniu. Rodzice nie wiedzą, kiedy i jak silnie zareaguje ich dziecko, czasem obwiniają siebie myśląc, że są przyczyną takich zachowań.

Dzieci podreaktywne albo nie zauważają wielu sygnałów komunikacyjnych ze strony rodziców, nie reagują na gwałtowne dźwięki, niemal jest im obojętne czy huśtają się wysoko, czy nisko, nie czują, gdy się uderzą albo gwałtownie poszukują, wręcz wymuszają na rodzicach takie zachowania, które z dużą intensywnością dostarczą im wrażeń pochodzących z ruchu, wrażeń proprioceptywnych, dotykowych, dźwiękowych i wielu innych. Bardzo się cieszą, gdy ojciec podrzuca je wysoko im wyżej tym lepiej. Lubią długo się kręcić, huśtać. Z ogromną przyjemnością biegają i skaczą. Uwielbiają zabawy latarką, nawet świecą sobie w oczy. Fascynują je grające zabawki. Zbyt mocno ściskają, całują lub popychają inne dzieci. Brak lub nadmiar bodźców skutkuje u nich często trudnościami w zasypianiu lub budzeniem się w nocy. Wieczorem są tak pobudzone, że mogą bawić się w najlepsze do późnych godzin.

U obu grup dzieci wiele bodźców sensorycznych jest nadmiernie hamowanych, jednak ich zachowanie jest diametralnie różne. Jedne są bierne, raczej spokojne, właściwie czują się dobrze w każdej sytuacji; drugie są ciągle w ruchu (nawet wówczas, gdy jeszcze nie chodzą prowokują takie zachowanie rodzica, które im dostarczą wrażeń związanych z ruchem) jakby poszukując tych wrażeń, które są zbyt silnie hamowane w ich systemie nerwowym.

W obu wypadkach – dotyczy to dzieci nadreaktywnych i podreaktywnych - ich zachowanie może wiązać się z cechami układu nerwowego. Dzieci nadreaktywne, z szybkim wzmacnianiem bodźców, są nadwrażliwe sensorycznie i gwałtownie reagują zachowaniem obronnym. Te z wolniejszym tempem wzmacniania są wrażliwe sensorycznie, zauważają wiele bodźców w otoczeniu, ale nie obserwuje się u nich reakcji obronnych. Dzieci podreaktywne z szybkim hamowaniem pewnych bodźców nie zauważają ich i są bierne, te z wolniejszym tempem nadmiernego hamowania zauważają je i próbują szybko dostarczyć sobie silniejszych wrażeń płynących z określonego bodźca. Stają się więc poszukiwaczami pewnych wrażeń. Problemy te skutkują oczywiście charakterystycznym zachowaniem dziecka widocznym w problemach w zasypianiu i śnie, problemach z jedzeniem, umiejętnością uspokojenia się i wyciszenia, zdolności do koncentracji uwagi, nadruchliwością czy nadmiernym wyhamowaniem aktywności.

 

Bibliografia:

Przyrowski Z., „Integracja sensoryczna- wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii”, Warszawa 2011.

Stock-Kranowitz C., „Nie-zgrane dziecko, zaburzenia przetwarzania sensorycznego”, Gdańsk 2012.

Opracowała: mgr Marta Justyna Góral

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński