"Dzień Praw Dziecka"- mamy swoje prawa, jesteśmy życzliwi i tolerancyjni dla innych. Drukuj

1Dnia 16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tegorocznym hasłem przewodnim obchodów stały się słowa: mamy swoje prawa, jesteśmy życzliwi i tolerancyjni dla innych. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach dydaktycznych poświęconych tej tematyce.

Poznały swoje prawa na podstawie filmu edukacyjnego "Prawa dziecka", wiersza M. Brykczyńskiego pt. "O prawach dziecka", piosenki "Prawa dziecka".

Wykonały plakaty przedstawiające prawa dziecka i zaprezentowały je w holu przedszkola. W grupach prowadzone były zabawy muzyczno-ruchowe integrujące grupę, budujące atmosferę życzliwości i przyjaźni. Nauczyły się nazywać i wyrażać swoje uczucia i rozpoznawać emocje innych. Przedszkolaki znają swoje prawa,rozumieją je i świadomie z nich powinny korzystać. My dorośli, powinniśmy traktować każde dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

 

Grupa 4B

 

 

Grupa 5-latki

 

 

Grupa 5/6-latki

 

 

Grupa 6-latki