Drukuj

COVID

UWAGA !
OD 18 MAJA 2020 r. PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE OPIEKĘ DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZADEKLAROWALI POWRÓT DO PRZEDSZKOLA
(w związku z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi dzieci będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 10 ul. ul. Jerzego Antoniewicza 5)
Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN: Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W dalszym ciągu przysługuje Państwu możliwość pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (termin przedłużony do 28 czerwca)

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ:

* Harmonogram otwarcia żłobków i przedszkoli

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/harmonogram-otwarcia-zlobkow-i-przedszkoli-w-suwalkach,2582799

 

* Wytyczne GIS
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf


* Wytyczne MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 

UWAGA!
Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola od 18 maja 2020r., zobowiązani są do dostarczenia w dniu przybycia dziecka do przedszkola podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów prawnych poniższego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

ZARZĄDZENIE WS. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19