Podróże Jeża ze Zgierza Drukuj

jezzgierz2Styczeń był ostatnim miesiącem, w którym realizowaliśmy projekt edukacyjny pt. ,,Podróże Jeża ze Zgierza”. 

 Miesiąc ten minął pod hasłem "Wzmacniamy realcje i więzi z rodziną i przyjaciółmi", w ramach którego zostały podjęte następujące działania:
-Na dywanie siedzi jeż- zabawy na dywanie,
-Kim chciałbym zostać w przyszłości?- zapoznanie z zawodami wykonywanymi przez rodziców,
-Emocje- zabawy dramowe,
Jeżyk towarzyszył nam przez trzy miesiące. Cieszymy się, że mogliśmy poznać jego miejsce pochodzenia oraz pokazać mu naszą okolicę. To był bardzo wartościowy czas.

 

Grupa 3-4 latków

 

 

Grupa 3 B

 

 

Grupa 3 C

 

 

Grupa 4-5 latków

 

 

Grupa 5-6 latków B