Realizacja projektu Więcej wiem, mówię nie w gr 3 C Drukuj

alko3cW grudniu maluszki z grupy 3 "C" zrealizowały przedszkolny projekt "Wiecej wiem, mówie nie".

 Głównymi celami inicjatywy było m.in. uświadomienie jak ważna jest dobra relacja rodzica z dzieckiem, uwrażliwienie na niepokojące zachowania dzieci, popularyzacja zdrowego trybu życia oraz wsparcie rodziców w zapobieganiu przedwczesnej inicjacji alkoholowej. Aby zapoznać dzieci z tematyką zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne wykorzystujące ilustracje, scenki tematyczne oraz materiały filmowe uczące asertywności, oraz warsztaty kulinarne, gdzie wykonane soki stały się utrwaleniem wiedzy na temat istoty zdrowego trybu życia. Aby ugruntować wiedzę na temat emocji i tego jak wpływają na nasze życie stworzyliśmy multimedialną grę z wykorzystaniem Photona. Spotkaliśmy się także z rodzicami w ramach zajęć "Aktywne poniedziałki" , których inspiracją stała się Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne. Jako grupa wykonaliśmy także plakat i logotyp związany z tematyką, który wykorzystaliśmy do przedszkolnego przemarszu promującego zdrowy tryb życia.