Podróże jeża ze Zgierza Drukuj

jezzgierzW okresie od listopada 2019 r. do lutego 2020. w naszym przedszkolu będzie realizowany projekt edukacyjny ,,Podróże Jeża ze Zgierza”.

 

Projekt ten odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020.Główne cele projektu to: kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, pogłębianie wiedzy na temat swojej miejscowości, poznanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.Listopad minął pod hasłem ,,Poznajemy Polskę”, w ramach którego dzieci poznały miejsce pochodzenia Jeża – miasto Zgierz. Każda grupa wykonała jeża, którego dzieci zabierają w podróż po naszym mieście oraz zapraszają na różne ważne przedszkolne wydarzenia.

 

Grupa 3-4 latków

 

 

Grupa 3 B

 

Grupa 3 C

 

 

Grupa 4-5 latków

 

 

Grupa 5-6 A

 

 

Grupa 5-6 B