Montaż słowno-muzyczny dzieci z grupy 5-6"A" z okazji Dnia Niepodległości Drukuj

apel"Jest na mapie mała kropka
Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jest ciekawie i wesoło
W moim świecie naokoło" 
Moja mała Ojczyzna, Joanna Białobrzeska

 W wychowaniu dziecka niezwykle istotne jest kształtowanie postaw patriotycznych. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, krajem niesie za sobą umocnienie takich cech jak odpowiedzialność czy szacunek. Chcąc pokazwywać naszym przedszkolakom jak ważne ejst poczucie tożsamości, dnia dwunastego listopada odbył się montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Niepodległości. Dzieci z grupy 5-6 A zaprosiły przedszkolaków oraz swoich rodzicówna na spotkanie z wierszem i piosenką o tematyce patriotycznej.