Tydzień Edukacji Globalnej Drukuj

TEGW ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas!” wszystkie grupy brały udział we wspólnych działaniach. Dzieci poznały cele Edukacji Globalnej, takie jak: „zero głodu”, „życie na lądzie” czy „czysta woda i warunki sanitarne”.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 3-latki

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej dzieci z grupy 3 latków uczestniczyły w zajęciach dotyczących  ochrony gospodarowania lasami. Przedszkolaki słuchały opowiadania dotyczącego ochrony lasów oraz jak należy promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych. Dzieci poprzez różne formy zajęć dowiedziały się, że lasy zapewniają nie tylko czyste powietrze ludziom, ale także schronienie zwierzętom.


 

Grupa 4-latki

W Tygodniu Edukacji Globalnej 4 latki  brały udział w zajęciach na temat ochrony oceanów, mórz i zasobów morskich. Mali badacze rozpoznawali różnorodne środowiska wodne oraz oceniali ich znaczenie dla człowieka. Dzieci miały możliwość poznania właściwości wody, różnicowały też wodę czystą od zanieczyszczonej. Poznały skutki zanieczyszczania wód przez człowieka i wyciągnęły wnioski co mogą same zrobić aby wody były czysta i przyjazne dla ludzi, zwierząt i roślin. Samodzielnie wykonały makietę głębin morskich, którą wcześniej oczyściły z różnorodnych odpadów i śmieci. Zajęcia stały się też pierwszą okazją do pracy w oparciu o  mapę.


 

Grupa 5A

W Tygodniu Edukacji Globalnej dzieci z grupy 5A  brały udział w zajęciach dotyczących produktów żywnościowych które spożywamy. Poprzez te działania próbowaliśmy uświadomić  sobie, że każdy – niezależnie od tego, gdzie mieszka – ma takie samo prawo do wystarczającej  ilości jedzenia oraz  wskazywaliśmy przyczyny głodu i niedożywienia na świecie. Dzieci poznały pochodzenie niektórych produktów konsumowanych w Polsce zachęcane były do spożywania żywności lokalnej, wskazywały wybrane kontynenty i ich  odległość od Polski. Dzieci grały w grę planszową „Gra o zasoby” której celem jest zebranie każdego rodzaju z produktów eksportowych Wyspy oraz w grę karcianą „Rodzinki” - zebranie jak największej liczby „rodzinek”, czyli skompletowanie wszystkich czterech kart dotyczących danego kraju.


 

Grupa 5B

Wycieczka do  Zakładu Produkcyjnego "MALOW" w Suwałkach

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Przyszłość Świata zależy od nas” dzieci z grupy 5 latki „B” odwiedziły Zakład Produkcyjny MALOW Producent Mebli Metalowych w Suwałkach. Przedszkolacy bardzo serdecznie zostali przyjęci przez Dyrekcję oraz załogę zakładu. Oglądały różne rodzaje materiałów, z których powstają meble oraz poznały z bliska pracę przy maszynach i urządzeniach technicznych.


 

Grupa 5C

Zajęcia odbywały się przez cały tydzień. Tydzień rozpoczęliśmy obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który przypomina, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Podsumowaniem dnia było zapoznanie z treścią książki „ Basia i wolność”- Z.Staneckiej i M.Oklejak.
Następnym dniem był Dzień Życzliwości i Pozdrowień pod hasłem „ Znajdź się wśród życzliwych”, którego celem było upowszechnienie życzliwości, jako zasady filaru współżycia społecznego. Dzieci wykonały w tym dniu pracę plastyczną ukazującą życzliwość, jako nić porozumienia się między ludźmi na całym świecie. Ponadto dzieci z grupy wybrały się do Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
w Suwałkach. Tam przedstawiły program artystyczny i wraz z seniorami śpiewały znane im pieśni.
W ten sposób zapanowała atmosfera przyjaźni, radości i życzliwości. Zapoznaliśmy się z treścią książki „ Basia i kolega z Haiti”- Z.Staneckiej i M.Oklejak.
W naszej grupie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia - dzieci przedstawiały swoje misie, bawiły się z nimi wspólnie. Poznały różne misie tj.: Kolargol czy Miś Uszatek, Mis Yogi…


 

Grupa 6-latki

Podczas obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 6- latki obejrzały film edukacyjny (teatrzyk Kamishibai), ukazujący życie ich rówieśników w odległych krajach oraz ich codzienne problemy. Przedszkolaki najbardziej zdziwiło to, iż niektóre dzieci nie mają dostępu do edukacji, czy np. bieżącej wody. Dzieci poznały także cele Edukacji Globalnej, takie jak: „zero głodu”, „życie na lądzie” czy „czysta woda i warunki sanitarne”. Wykonały również jesienne drzewo 3D. Podczas pracy musiały wykazać się otwartością, cierpliwością oraz umiejętnością pracy w grupie.