Góra Grosza 2011 Drukuj

gora-grosza-2011Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na świecie

Po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w XII edycji „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji „Góra Grosza” było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. Jeszcze jednym bardzo ważnym celem było uświadomienie naszym przedszkolakom, że każda drobna moneta może pomóc ich potrzebującemu koledze lub koleżance.

Przez dwa tygodnie od 21.XI – 2.XII. 2011r. wszystkie dzieci wraz z rodzicami i swoimi nauczycielkami z wielkim zaangażowaniem zbierały monety do skarbonek stojących w ich salach. Po skończonej akcji zebrane „grosiki” zostały posegregowane według nominału.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem dzięki czemu zebraliśmy:

1 gr – 5090 szt – 50 zł 90 gr

2 gr – 4166 szt – 83 zł 32 gr

5 gr – 2121 szt – 106 zł 05 gr

10 gr – 483 szt – 48 zł 30 gr

20 gr – 347 szt – 69 zł 40 gr

50 gr – 100 szt – 50 zł 00 gr

1 zł – 32 szt – 32 zł 00 gr

2 zł – 13 szt – 26 zł 00 gr

5 zł – 2 szt – 10 zł 00 gr

co daje łączną sumę: 475 zł 97 gr oraz:

20 centów – 5 szt

10 centów – 8 szt

5 centów – 1 szt

2 centy – 1 szt

1 cent – 4 szt

10 feningów – 1 szt

1 fening – 1 szt

10 kopiejek – 1 szt

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji.

 

Strona internetowa akcji Góra Grosza: www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=8