Program Edukacji Antynikotyniowej pt. „Czyste Powietrze” Drukuj

dinusNasze Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 wzięło udział w projekcie „Czyste powietrze wokół Nas” organizowanym pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od najmłodszych lat należy uczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z zachowaniami, które mogą być dla nich szkodliwe. Dzieci powinny wiedzieć, że mają prawo powiedzieć „nie” dorosłemu, który sięga po papierosa w ich pobliżu.

Głównymi celami projektu były:
Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycja na dym tytoniowy.
Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Podczas trwania projektu, w każdej grupie w naszym przedszkolu poza scenariuszami i współpracą z rodzicami dzieciaki wykonały dodatkowe zadania.

Wszystkie grupy wybrały się na spacer po okolicy przedszkola, w celu obserwacji różnego rodzaju dymów. Odbyły się liczne rozmowy na temat „Co i dlaczego dymi?” oraz został poruszony drugi ważny temat o szkodliwości dymu papierosowego. W całych tych trudnych tematach pomógł nam swoją piosenką smok Dinuś oraz liczne filmy edukacyjne. Przedszkolaki rozważały czym jest smog i dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze.

Dodatkowo dzieci wykonały plakaty o czystym powietrzu i smogu oraz oglądały animacje edukacyjne o zanieczyszczaniu powietrza w gospodarstwie domowym.

Panie z grupy 5-latków przeprowadziły warsztaty przyrodnicze o tematyce” Rola roślin w ochronie powietrza – dziecięcy zielony słoik”. Wspólnie z dziećmi komponowały miniaturowe ekosystemy w szklanych naczyniach, słoikach, mini szklarniach.

Grupa 5/6 latków wystawiła przedstawienie dla młodszych grup pt. „Nie pal przy mnie, proszę, bo dymu nie znoszę”.

Link do przedstawienia:
https://www.youtube.com/watch?v=VROovpa0bEk&t=25s

Grupa 6-latków zgłębiała temat „Gdzie jest powietrze?” Cyklicznie prowadziła zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty i obserwacje, które pozwoliły poznać właściwości powietrza. Wspólnie z rodzicami przygotowały urządzenia pomiarowe i założyły w ogrodzie przedszkolną stację meteorologiczną. W czasie zajęć przedszkolaki wykorzystywały gry dydaktyczne i interaktywne, plansze i maty do kodowania i programowania. 
Realizacja projektu, zaszczepiła w przedszkolakach chęć większego działania w celu dbania o czystość otaczającego nas powietrza.

Piosenka o Dinku - https://youtu.be/CTc9Y794XFE