"Edukacja włączająca – wyzwania, doświadczenia, rzeczywistość" Drukuj

W dniu 17 kwietnia odbyła się, objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, konferencja naukowo-metodyczna „Edukacja włączająca – wyzwania, doświadczenia, rzeczywistość". Konferencję zorganizował Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Celem konferencji było promowanie europejskich rozwiązań w dziedzinie edukacji włączającej oraz prezentacja doświadczeń i problemów suwalskich szkół i nauczycieli w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji nasze Przedszkole, jako jedyne integracyjne w mieście, zaprezentowało prezentację multimedialną pt.: „Przedszkole dla wszystkich – dziecko  niepełnosprawne  w przedszkolu ogólnodostępnym”.  Prezentacja  ta przedstawia przebieg, a także blaski i cienie procesu integracji w naszej placówce .

Zapraszamy do obejrzenia…