company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

"Bądź szczęśliwy i do szczęścia prowadź innych – terapia szansą na rozwój dziecka niepełnosprawnego" Drukuj

Nasze przedszkole dzięki pomocy finansowej w kwocie 3.000 zł udzielonej przez Fundację PKO Banku Polskiego z siedzibą przy ul. Pułaskiego 15 w Warszawie wzbogaciło się o nowy specjalistyczny sprzęt – KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE.

Potrzeby naszej placówki to przede wszystkim systematyczne doposażanie Sali Doświadczania Świata, gabinetów terapii a przede wszystkim wyposażenie placu zabaw w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, aby mogły korzystać z urządzeń zabawowych jak ich zdrowi rówieśnicy. Głównym założeniem zajęć z wykorzystaniem zakupionych kształtek rehabilitacyjnych jest usprawnianie dzieci z deficytami rozwojowymi poprzez szereg ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć w formie zabawowej.

Doposażenie przedszkola  w kształtki rehabilitacyjne stało  się  nieocenioną pomocą przy zajęciach, które wspierają rozwój motoryki dużej (sprawność fizyczną całego ciała). Zakupiony sprzęt daje możliwość na szybsze postępy usprawniania, powoduje zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym charakterze oraz zapewnia lepszą kompensację deficytów i korekcję zaburzonych funkcji. Poprzez terapię podnosi się poziom sprawności fizycznej i psychicznej dzieci niepełnosprawnych.

Klocki są wykorzystywane na zajęciach rehabilitacyjnych ale z ich wszechstronnego zastosowania korzystają również pedagodzy zajmujący się stymulacją i rozwojem małego dziecka. Wykorzystywane są do szeregu różnorodnych zajęć i zabaw np. „toru przeszkód”, który wymaga od dzieci skupienia i zaangażowania ruchów całego ciała. Dzieci przy tym uczą się również „zdrowej rywalizacji” poprzez doping osoby, która w danym momencie pokonuje ustawione przeszkody oraz kształtuje cierpliwość, gdy trzeba poczekać na swoją kolej. Kolejnym rodzajem zabaw z wykorzystaniem klocków są zabawy konstrukcyjne, czyli tworzenie wszelkiego typu budowli, które dodatkowo wymagają od dzieci wyobraźni przestrzennej. Najlepsza zabawa jest jednak na samym końcu, kiedy budowlę można zburzyć i ułożyć od nowa. Niezwykłym atutem kształtek jest wspieranie i rozwijanie zmysłu równowagi, który kształtuje się poprzez ćwiczenia wymagające chodzenia. Odpowiednio układając i formując kształtki wpływamy korygująco na wady postawy podczas beztroskiej zabawy, utrwalamy umiejętności ruchowe, które z różnych przyczyn zostały opanowane w niewystarczający sposób. Zastosowanie pomocy podczas zajęć dydaktycznych i korekcyjno – kompensacyjnych ułatwia aktywizację wyobraźni i myślenia dzieci, pogłębia rozumienie i poprawia poziom sprawności ruchowej.

Otrzymana darowizna pozwoliła zapewnić dzieciom niepełnosprawnym terapię i rehabilitację na wyższym poziomie, na objęcie opieką szerszej grupy dzieci niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami. W znaczny sposób wpłynęła na poprawę funkcjonalności i podniesienie standardów placówki. Kształtki rehabilitacyjne stały się dużym urozmaiceniem zajęć, a przede wszystkim sprawiły dzieciom radość. Uśmiech i ożywienie najmłodszych na widok klocków, mówią same za siebie.

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński