company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat
Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

Bożena Moczulewska – główny księgowy

e-mail: ksiegowsc@p8.suwalki.eu

Helena Łajkowska – intendent
Natalia Dąbrowska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Pokaz mody ekologicznej Drukuj

pokaz_mody14-15 kwietnia w naszym przedszkolu odby? si? niekonwencjonalny pokaz mody. Dzieci prezentowa?y stroje wykonane przy pomocy rodziców z ró?norodnych materia?ów przeznaczonych do recyklingu np. kartony, worki, gazety, butelki plastikowe, folia spo?ywcza itp. Ma?e modelki i modele prezentowa?y na przedszkolnym wybiegu swoje "ekokreacje".

Na pokazie mo?na by?o zobaczy? strój ekologiczny sportowy, wieczorowo-wizytowy, pla?owy, codzienny itp. Ciekawym dodatkiem by?o nakrycie g?owy, bi?uteria i buty z surowców wtórnych. Za wyst?p w pokazie mody ekologicznej i zaprezentowanie swojego stroju dzieci otrzyma?y dyplomy i nagrody. To by?a ?wietna zabawa. Gratulujemy pomys?owo?ci i oryginalno?ci projektantom mody.

 

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński